Lisansüstü Ders Programları(2018-2019 Güz Yarıyılı)

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Ders Programları (15.09.2018)

 

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans

 

Doktora Yeterlilik Sonrası FORMASYON Ders Programı(GÜNCELLENDİ/02.10.2018)

 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans (GÜNCELLENDİ/12.10.2018)

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezsiz Yüksek Lisans 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans  (GÜNCELLENDİ/09.10.2018)

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans, Doktora (GÜNCELLENDİ/25.09.2018)

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilimsel Hazırlık, Tezli Yüksek Lisans

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doktora 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans 

 

Temel Eğitim Anabilim Dalı

Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans (GÜNCELLENDİ/08.10.2018)

Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans (GÜNCELLENDİ/25.09.2018)

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Türkçe Eğitimi Bilimsel Hazırlık, Tezli Yüksek Lisans, Doktora (GÜNCELLENDİ/12.10.2018)

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans  (GÜNCELLENDİ/27.09.2018)

Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora (GÜNCELLENDİ/27.09.2018)

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

 

 

 

0

Vizyon

Enstitümüz temel hedefini gerçekleştirmek amacıyla, Enstitü alanında uzman akademik ve idari kadrosuyla eğitim, öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir.

Misyon

Enstitünün temel hedefi, lisansüstü düzeyde, eğitim bilimleri alanında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Enstitüler Binası A-Blok Kat:3 Kampus 07058 Konyaaltı / Antalya
Tel: 0 242 227 00 85
Tel: 0 242 226 19 30 (FAKS)