A. Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Hakkında

Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 02.09.2016 tarih ve 29819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160902-4.htm

İlgi yönetmeliğin 52. maddesi gereğince; 16.5.2014 tarihli ve 29002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tüm öğrencilerimizin bilgisine sunulur.

0

Vizyon

Enstitümüz temel hedefini gerçekleştirmek amacıyla, Enstitü alanında uzman akademik ve idari kadrosuyla eğitim, öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir.

Misyon

Enstitünün temel hedefi, lisansüstü düzeyde, eğitim bilimleri alanında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Enstitüler Binası A-Blok Kat:3 Kampus 07058 Konyaaltı / Antalya
Tel: 0 242 227 00 85
Tel: 0 242 226 19 30 (FAKS)