Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

 
DERS KATALOGLARI
2017 – 2018 Yılı Ders Katalogları Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı (1)
     
    Kuruluş Yılı 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı  
  Amacı  
  Program  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
  Misyon  Beden eğitimi ve spor eğitimi alanında, organizasyon ve liderlik özelliğine sahip, yetenek
seçimi yapabilen, antrenman ve eğitim programları geliştirebilen, derslerde etkili eğitim
kuram yöntem ve tekniklerini kullanabilen, milli manevi ve evrensel değerleri benimseyen,
güncel konuları ve yeni yaklaşımları takip edebilen, bilimsel araştırma becerilerine sahip,
yaşam boyu öğrenmeyi kendilerine ilke edinmiş, disiplinler arası ilişki kurabilen, eğitim
alanındaki yeniliklere açık ve eğitim sistemindeki sorunları çözmeyi hedefleyen
bireyler/akademisyenler yetiştirmektir.
  Vizyon

 Beden eğitimi ve spor eğitimi alanında, gereken bilgi, anlayış, beceri ve tutumlara sahip, üst
düzey araştırma yapabilecek, uygun öğrenme deneyimleri tasarlayarak toplumun sosyal,
kültürel, sağlık ve sportif gelişimine katkı sağlayabilecek ve kendi mesleki gelişimini
sürdürebilecek uzmanlar yetiştirmektir.

  Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Adnan TURGUT
  Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Bahri GÜRPINAR
  Ana Bilim Dalı Sekreteri:  Hilal KILIÇ
  Yürütülen Tezli Yüksek Lisans Programı  

Vizyon

Enstitümüz temel hedefini gerçekleştirmek amacıyla, Enstitü alanında uzman akademik ve idari kadrosuyla eğitim, öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir.

Misyon

Enstitünün temel hedefi, lisansüstü düzeyde, eğitim bilimleri alanında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Enstitüler Binası A-Blok Kat:3 Kampus 07058 Konyaaltı / Antalya
Tel: 0 242 227 00 85
Tel: 0 242 226 19 30 (FAKS)