COVID-19 Tez Ek Süre Duyurusu

10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 35’inci maddesine 8. fıkra eklenmiş olup;

Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programında kayıtlı olan ve 2020-2021 güz yarıyılında tez aşamasında olup tez konusunu belirleyen, kalan süresi içerisinde tezini tamamlayamayacak olan öğrencilerden ilgili yönetmelik maddesi kapsamında 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için ek süre talebinde bulunacak olanların Enstitümüz web sayfasında yer alan “Covid-19 Tez Ek Süre Talep Formu”nu en geç 05 Şubat 2021 tarihine kadar doldurarak danışman öğretim üyelerinin onayı alınarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

0

Vizyon

Enstitümüz temel hedefini gerçekleştirmek amacıyla, Enstitü alanında uzman akademik ve idari kadrosuyla eğitim, öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir.

Misyon

Enstitünün temel hedefi, lisansüstü düzeyde, eğitim bilimleri alanında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Enstitüler Binası A-Blok Kat:3 Kampus 07058 Konyaaltı / Antalya
Tel: 0 242 227 00 85
Tel: 0 242 226 19 30 (FAKS)