Ders Programı

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programları (29.01.2018)Doktora Yeterlilik Sonrası FORMASYON Ders Programı • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezsiz Yüksek Lisans (Güncellendi 05.02.2018)

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans (Güncellendi 05.02.2018)

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans, Doktora (Güncellendi 05.02.2018)

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans (Güncellendi 15.03.2018)

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilimsel Hazırlık, Tezli Yüksek Lisans (Güncellendi 15.03.2018)

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doktora (Güncellendi 15.03.2018)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans (Güncellendi 05.02.2018)


 • İlköğretim Anabilim Dalı

İlköğretim Tezli Yüksek Lisans (Güncellendi 20.03.2018)


 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Türkçe Eğitimi Bilimsel Hazırlık

Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans (Güncellendi 30.03.2018)

Türkçe Eğitimi Doktora (Güncellendi 16.02.2018)

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans (Güncellendi 07.02.2018)


 • Temel Eğitim Anabilim Dalı

Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans


 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans (Güncellendi 01.02.2018)


 • Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans


 •  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

 

 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Görevlendirmeleri

 • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans, Doktora

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilimsel Hazırlık, Tezli Yüksek Lisans

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doktora

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans

FORMASYON – Doktora Yeterlilik Sonrası Formasyon Dersleri


 • İlköğretim Anabilim Dalı

İlköğretim Tezli Yüksek Lisans


 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans


 • Temel Eğitim Anabilim Dalı

Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans


 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans


 • Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans


 •  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

 

Vizyon

Enstitümüz temel hedefini gerçekleştirmek amacıyla, Enstitü alanında uzman akademik ve idari kadrosuyla eğitim, öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir.

Misyon

Enstitünün temel hedefi, lisansüstü düzeyde, eğitim bilimleri alanında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Enstitüler Binası A-Blok Kat:3 Kampus 07058 Konyaaltı / Antalya
Tel: 0 242 227 00 85
Tel: 0 242 226 19 30 (FAKS)