Eğitim Bilimleri
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Kuruluş Yılı 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı Eğitim Bilimleri A.D.’nın gerçekleştirmeyi hedeflediği iki temel amacı vardır:

(1) Öğretmen adaylarına çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmak.

(2) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin öğretmen rol beklentilerini karşılayacak tutum ve değerlere sahip öğretmenler yetiştirmek.

Programlar Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme AnaBilim DalıEğitim Programları ve Öğretim AnaBilim Dalı

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi AnaBilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AnaBilim Dalı

Misyon Eğitim Bilimleri A.D. olarak misyonumuz,

(1) Eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitim programları ve öğretim, eğitim yönetimi ve denetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanlarında uzman yetiştirmek,

(2) Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği geliştirerek, bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bilimsel araştırmalar yapmak,

(3) Öğretmen yeterliliklerini dikkate alarak nitelikli öğretmenler yetiştirmek.

Vizyon Eğitim Bilimleri A.D.’nın olarak vizyonumuz, öğretmenlik mesleği alanında güncel bilgileri takip eden, yeni bilgiler üreten ve bu bilgileri kendi mesleği ile ilişkilendirebilen niteliklere sahip çeşitli alt alanlarda uzmanların yetiştirilmesidir.
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mehmet CANBULAT
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Süleyman KARATAŞ
Anabilim Dalı Sekreteri: Ali YILMAZ
Yürütülen Y.Lisans ve Doktora Programları Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans ProgramıEğitim Programları ve Öğretimi Doktora Programı

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doktora Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı

Vizyon

Enstitümüz temel hedefini gerçekleştirmek amacıyla, Enstitü alanında uzman akademik ve idari kadrosuyla eğitim, öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir.

Misyon

Enstitünün temel hedefi, lisansüstü düzeyde, eğitim bilimleri alanında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Enstitüler Binası A-Blok Kat:3 Kampus 07058 Konyaaltı / Antalya
Tel: 0 242 227 00 85
Tel: 0 242 226 19 30 (FAKS)