Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

 

EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI

 
    Kuruluş Yılı 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılı  
  Amacı Eğitim Bilimleri A.D.’nın gerçekleştirmeyi hedeflediği iki temel amacı vardır:

(1) Öğretmen adaylarına çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmak.

(2) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin öğretmen rol beklentilerini karşılayacak tutum ve değerlere sahip öğretmenler yetiştirmek.

  Programlar Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı

  Misyon Eğitim Bilimleri A.D. olarak misyonumuz,

(1) Eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitim programları ve öğretim, eğitim yönetimi ve denetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanlarında uzman yetiştirmek,

(2) Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği geliştirerek, bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bilimsel araştırmalar yapmak,

(3) Öğretmen yeterliliklerini dikkate alarak nitelikli öğretmenler yetiştirmek.

  Vizyon Eğitim Bilimleri A.D.’nın olarak vizyonumuz, öğretmenlik mesleği alanında güncel bilgileri takip eden, yeni bilgiler üreten ve bu bilgileri kendi mesleği ile ilişkilendirebilen niteliklere sahip çeşitli alt alanlarda uzmanların yetiştirilmesidir.
  Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI
  Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Rabia Vezne

Dr.Öğr.Üyesi Türkan Aksu

  Anabilim Dalı Sekreteri: Hakan KARA
  Yürütülen Y.Lisans ve Doktora Programları Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans ProgramıEğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doktora Programı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  Tezli Yüksek Lisans Programı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  Doktora Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

Vizyon

Enstitümüz temel hedefini gerçekleştirmek amacıyla, Enstitü alanında uzman akademik ve idari kadrosuyla eğitim, öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir.

Misyon

Enstitünün temel hedefi, lisansüstü düzeyde, eğitim bilimleri alanında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Enstitüler Binası A-Blok Kat:3 Kampus 07058 Konyaaltı / Antalya
Tel: 0 242 227 00 85
Tel: 0 242 226 19 30 (FAKS)