İlköğretim
İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Kuruluş Yılı 2009/2010 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı’nın amacı; mesleğine yönelik olumlu tutumlar geliştiren ve mesleği için gerekli donanımlara sahip, bireysel ve meslekî yaşamında öğrencilerine doğru model oluşturan, alanındaki yenilikleri yakından takip eden, bilim ve teknoloji okuryazarı olan, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim becerilerine sahip akademisyenler yetiştirmektir.
Programlar İlköğretim AnaBilim Dalı
Misyon Evrensel değerler ışığında bilim, teknoloji ve sanat alanlarında kazandığı bilgileri üst düzeyde kullanarak ülkenin geleceğine katkıda bulunacak yüksek nitelikli akademisyenleri yetiştirmek ve eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında sağladığı öğrenme olanaklarını ulusal ve uluslar arası topluma sunmaktır.
Vizyon Anabilim Dalımızda öğrenim gören öğrencilere ve görev yapan öğretim elemanlarına ayrıcalıklı bir ortam sağlamak, en son teknolojik araç-gereçler vasıtasıyla çağdaş yöntem ve teknikleri kullanarak öğretim yapmak, eğitim ve öğretim yoluyla ulusal ve evrensel gelişmelere katkıda bulunmak.
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı:
Anabilim Dalı Sekreteri  Kezban KOÇAK
Yürütülen Y.Lisans ve Doktora Programları İlköğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
Toplam Öğrenci Sayısı Yüksek Lisans Programı: 65 Öğrenci

Vizyon

Enstitümüz temel hedefini gerçekleştirmek amacıyla, Enstitü alanında uzman akademik ve idari kadrosuyla eğitim, öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir.

Misyon

Enstitünün temel hedefi, lisansüstü düzeyde, eğitim bilimleri alanında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Enstitüler Binası A-Blok Kat:3 Kampus 07058 Konyaaltı / Antalya
Tel: 0 242 227 00 85
Tel: 0 242 226 19 30 (FAKS)