O.Ö. Sosyal Alanlar Eğitimi
ORTA ÖĞRETİM VE SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Kuruluş Yılı 2002/2003 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı Ortaöğretim Sosyal Alanlar Bölümünün temel amacı, programlarda yer alan derslerin öğretimi ile ilgili uygulamalar, ilke ve yöntemler, sınırlılıklar, problemler üzerine çalışmak ve uzmanlaşmak; herhangi bir konunun nasıl öğretilmesi gerektiği meselesi üzerinde durmak; bu konuda çalışmış bilim uzmanları yetiştirmektir.
Programlar Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
Misyon Sosyal bilimler alanında bilimsel araştırma ve analitik düşünme yetenek ve becerisine sahip, teknolojik, sosyal ve kültürel değişimleri anlayıp yorumlayabilen ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilecek nitelikte öğretmenler ve öğretim elemanları yetiştirerek bilimsel gelişmeye katkı sağlamak ve iş hayatının çeşitli alanlarında yetenekli insan gücüne katkıda bulunmak.
Vizyon Araştırma niceliği ve niteliği ile Türkiye ve dünyada tanınmış, ilk sıralarda tercih edilen, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite toplum işbirliğini sağlamada öncü, evrensel değerlere saygılı, sürekli gelişen bir bölüm olmaktır.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tülin ARSEVEN    
Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Adile YILMAZ
Bölüm Sekreteri: Ali YILMAZ
Yürütülen Y.Lisans ve Doktora Programları Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Vizyon

Enstitümüz temel hedefini gerçekleştirmek amacıyla, Enstitü alanında uzman akademik ve idari kadrosuyla eğitim, öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir.

Misyon

Enstitünün temel hedefi, lisansüstü düzeyde, eğitim bilimleri alanında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Enstitüler Binası A-Blok Kat:3 Kampus 07058 Konyaaltı / Antalya
Tel: 0 242 227 00 85
Tel: 0 242 226 19 30 (FAKS)