Lisansüstü Programlar

Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı / Doktora Programı

Eğitim Yönetimi,Teftişi,Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz / Tezli Yüksek Lisans / Doktora Programı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezsiz / Tezli Yüksek Lisans Programı

Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İlköğretim Tezli Yüksek Lisans Programı

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programı

Vizyon

Enstitümüz temel hedefini gerçekleştirmek amacıyla, Enstitü alanında uzman akademik ve idari kadrosuyla eğitim, öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir.

Misyon

Enstitünün temel hedefi, lisansüstü düzeyde, eğitim bilimleri alanında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Enstitüler Binası A-Blok Kat:3 Kampus 07058 Konyaaltı / Antalya
Tel: 0 242 227 00 85
Tel: 0 242 226 19 30 (FAKS)