Lisansüstü Eğitim Kılavuzu

Online Başvuru

Akdeniz Üniversitesi Enstitü Başvuru Programına https://bys.akdeniz.edu.tr/enstituadresinden ulaşabilirsiniz. Başvuru Programına yanlış ya da eksik evrak yüklemeniz halinde işleminiz geçersiz sayılacaktır. Lütfen girdiğiniz bilgilerin doğruluğuna dikkat edin. İlgili enstitünün sizden istediği evrakları sisteme eksiksiz ve doğru bir şekilde yüklemeniz gerekmektedir. Dosya uzantılarınızın PDF olması zorunludur.

::. Başvuru Kılavuzu (pdf) – Başvuru Kılavuzu (video) 


Başvuru Kayıt Takvimi

2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılı Başvuru Kayıt Takvimi aşağıda yer almaktadır.

::. 24 Temmuz – 01 Ağustos 2017 – Başvuru Tarihi

::. 14-15-16 Ağustos 2017 – Giriş Sınavı Tarihi

::. 25 Ağustos 2017 – Sınav Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü

::. 24 Temmuz – 01 Ağustos 2017 – Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

::. 25 Ağustos 2017 – Yatay Geçiş Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü

::. 11-15 Eylül 2017 – Yatay Geçiş ve Yeni Kazanan Öğrencilerin Kayıt Tarihleri,Yatay Geçiş ve Devam Eden Öğrencilerin Ders Kayıtları,Kayıt Yenileme Tarihleri (Belge Teslimi)

::. 18-20 Eylül 2017 – Yedek Adayların Kesin Kayıtları ve Ders Kayıtları Tarihleri

::. 18-20 Eylül 2017 – Özel Öğrenci Başvuruları


Anabilim Dallarımız

Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 5 anabilim dalı bulunmaktadır. Anabilim dallarımız;

Eğitim Bilimleri – Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi – Yabancı Diller Eğitimi – Temel Eğitim – Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilimdalıdır.


Kontenjanlarımız

Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için Ana Bilim Dallarına belirtilen sayıda Lisansüstü Öğrenci alınacaktır. İlgili Anabilimdalı Kontenjanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Genel Açıklamalar:

1- İlan kadrosuzdur.

2- Lisansüstü programlara başvuran adaylar sadece bir programa başvuruda bulunabilirler.

3- Adayların başvurularında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

4- Eksik belge ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Sınav Tarihi, Saati Ve Yerleri:

Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için  Sınav tarihi, saati ve sınav yeri bilgilerine BURADAN ulaşabilirsiniz.


2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları:

Başvuru Tarihleri: 24 Temmuz – 1 Ağustos 2017 

Kontenjanlar:  2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları (Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10.Mad.) 

Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı tamamlamış olmak

Alınan tüm dersleri başarmış olmak

Öğrenim gördüğü programda not ortalaması 100 üzerinden en az 85 veya eşdeğeri bir puana sahip olmak

Tez çalışmasına başlamamış olmak

Başvuruda bulunacağı ilgili lisansüstü programın başvuru koşullarını sağlamak


Ön Kayıtta İstenen Belgeler

A) Tezli Yüksek Lisans Programlarına Onlıne Başvuru İçin:

Lisans diploması ya da çıkış belgesi.

Lisans programında aldığı dersleri ve notları gösteren belge (Transkript). Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların yüzlük not karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir).

Yüksek Lisans Programları için ALES sınavındaen az 55 (elli beş) puan alındığını gösterir, 3 (üç) yıldan eski olmayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Bilim sınavı (ALES) sonuç belgesi.

Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan alınan 5 (beş) yıldan eski olmayan sonuç belgesi.

Yurtdışında öğrenim gören Türk uyruklu ve uluslararası adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca denkliği onaylanmış, lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belgeler ile başvurabilirler.

Mülakatlar ilgili Anabilim Dalı tarafından yapılacaktır. Bilim sınavı ALES notunun %50’si, Lisans not ortalamasının %10’u, mülakat notunun %30’u ve Yabancı Dil puanının %10’unun hesaplanması sonucunda 65 (altmış beş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar belirlenen kontenjan kadar yedek aday olarak belirlenir.

B) Tezsiz Yüksek Lisans Programına Online Başvuru İçin:

Lisans diploması ya da çıkış belgesi.

Lisans programında aldığı dersleri ve notları gösteren belge (Transkript). Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların yüzlük not karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir).

Ön lisans mezunu olup lisans tamamlayanların her iki programa ait not belgelerini de eklemeleri gerekmektedir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için kredi/ders saati ücretleri 1 Ulusal Kredi: 175,00 TL’dır. Programdan mezun olabilmek için en az 30 ulusal kredilik 10 ders ve Dönem Projesi alınmalıdır.

Mülakatlar ilgili Anabilim Dalı tarafından yapılacaktır. Lisans not ortalamasının %40’ı ve Başvuru Formu Değerlendirme Notunun %60’ının hesaplanması sonucunda 65 (altmış beş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar belirlenen kontenjan kadar yedek aday olarak belirlenir. 

C) Doktora Programlarına Online Başvuru İçin:

“Lisans ve Tezli Yüksek Lisans” diploması ya da çıkış belgesi.

Lisans programında aldığı dersleri ve notları gösteren belge (Transkript).

Tezli Yüksek Lisans programında aldığı dersleri ve notları gösteren belge (Transkript). Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların yüzlük not karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir).

Doktora Programları için ALES sınavından en az 60 (altmış) puan alındığını gösterir, 3 yıldan eski olmayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi.

Doktora programlarına başvuran adayların 5 (beş) yıldan eski olmayan Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan alındığını gösterir yabancı dil sonuç belgesi.

Yurtdışında öğrenim gören Türk uyruklu ve uluslararası adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca denkliği onaylanmış, lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belgeler ile başvurabilirler.

Mülakatlar ilgili Anabilim Dalı tarafından yapılacaktır. Giriş sınavı ALES notunun %50’si, Tezli Yüksek Lisans not ortalamasının %10’u, mülakat notunun %30’u ve Yabancı Dil puanının %10’unun hesaplanması sonucunda 70 (yetmiş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar belirlenen kontenjan kadar yedek aday olarak belirlenir.

D) Uluslararası Öğrenciler İçin Başvuru Ölçütleri Başvuru ve Tarihleri 

Başvurular 24 Temmuz – 1 Ağustos 2017 tarihleri arasında ONLINE olarak yapılacaktır.

Adaylar,  http://bys.akdeniz.edu.tr/enstitu adresinden, belirtilen belgeler ile birlikte ONLINE olarak başvuru yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınmış ilgili lisans/yüksek lisans programlarından mezun olmak (Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanlarda aranmaz).

Türkçe eğitim veren programlar için Yükseköğretim Kuruluna bağlı Devlet Üniversitelerinin Türkçe öğretim merkezleri ve Yunus Emre Enstitüsünce verilen en az B2 seviyesinde Türkçe Yeterlik belgesine sahip olmak (Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurumlarının Türkçe eğitim veren programlarından mezun olanlarda aranmaz).

Üniversitemiz Enstitülerinin yüksek lisans programlarına uluslararası öğrenci kabulünde yabancı dil şartı aranmaz.

Uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvuran çift uyruklu adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ayrılan kontenjanlara başvuru yapamaz.

Yüksek lisans başvurusu için uluslararası öğrencilerden istenen belgeler şunlardır;

Varsa denklik belgesi

Lisans diploması ve Türkçe çevirisi

Lisans transkripti ve Türkçe çevirisi

Türkçe yeterlik belgesi(B2 düzeyi)

Uluslararası Yüksek Lisans adayları için Mülakatlar ilgili Anabilim Dalı tarafından yapılacaktır. Lisans not ortalamasının %40’ı ve mülakat notunun %60’ı hesaplanması sonucunda 65 (altmış beş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar belirlenen kontenjan sayısı kadar yedek aday olarak belirlenir.


Özel Öğrenci Kabulü

(1) Bir yükseköğretim kurumunun lisans ya da lisansüstü programlarında öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek danışmanlık, uzmanlık alan dersi ve seminer dersleri hariç belirlenen derslere devam edebilirler. Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler. Bu öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.

(4) Özel öğrencilerden alınacak eğitime katkı payı, her yıl Bakanlar Kurulunca ilgili program için belirlenen ortalama maliyet tutarı üzerinden Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

(5) Özel öğrencilik ilgili programdan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Ayrıntılı bilgi için>>


Puan Dönüşümü

YÖK – 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıklarına BURADAN ulaşabilirsiniz.


Kesin Kayıt Sonrası Süreç

Akademik Takvim

::. 18.08.2017 – Ders Görevlendirmelerinin Rektörlüğe Bildirilmesi ve Ders Şubelerinin Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü

::. 11-15.09. 2017 – Katkı Payı Yatırma ve Kayıt Yenileme Süresi

::. 18.09.2017 – Derslerin Başlaması

::. 18-22.09 2017 – Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar)

::. 22.12.2017 – Derslerin Sona Ermesi

::. 22.12.2017 – Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projelerinin Enstitüye Tesliminin Son Günü

::. 12.01.2018 – Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projelerini Savunma Tarihinin Son Günü

::. 05.01.2018 – Tezlerin Enstitüye Tesliminin Son Günü

::. 25.12.2017-05.01.2018 – Yarıyıl Sonu Sınavları

::. 10.01.2018 – Yarıyıl Sonu Sınavları Sonuçların Otomasyon Sistemine Girilmesinin ve Enstitüye Gönderilmesinin Son Günü

::. 12.01.2018 – Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı (Bütünleme) Son Başvuru Tarihi

::. 15-19.01.2018 – Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı(Bütünleme)

::. 24.01.2018 – Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı(Bütünleme) Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü

::. 18.09.2017-24.01.2018 – Doktora Yeterlik Sınavı Tarihleri


Ana Bilim Dalı Programı Kredi/Ders Saati Ücreti

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için kredi/ders saati ücretleri 1 Ulusal Kredi: 175,00 TL’dır. Programdan mezun olabilmek için en az 30 ulusal kredilik 10 ders ve Dönem Projesi alınmalıdır.

Ders Kataloğu

Ders Kataloğları Enstitümüz web sayfasında bulunan anabilim dalları üst menüsünden ulaşılan sayfalarda ilan edilecektir.

Ders Görevlendirmeleri

Ders Görevlendirmeleri Enstitümüz Ders Programları sayfasından ilan edilecektir.


Öğrenci Otomasyon Sistemi

Öğrenci Otomasyon Sistemi (Ders Kayıt İşlemleri – Not Görüntüleme – Mesajlaşma)

Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerimiz , e-Akdeniz Öğrenci Portalına  eogrenci.akdeniz.edu.tr adresinden giriş yapmalıdır. Bu adresinden öğrencilerimiz, ders kayıt işlemleri, not görüntüleme, duyuru takibi yapabilmekte ve  Eduroam hesabı (kablosuz internet), Office 365 hesabı (e-Posta, Ofis uygulamaları, web, onedrive vs.), SSL VPN hesabı(Kütüphane Veri tabanı kullanımı vs) ve Microsoft Imagine (yazılım geliştirme araçları ve diğer yazılımlar vs.) hesabı alabilmektedir.

Ayrıca öğrencilerimiz https://bys.akdeniz.edu.tr/ adresinden de not görüntüleme, duyuru takipi ve dosya görüntüleme işlemlerini rahatlıkla yapabilir, iletilen mesajları görebilir. e- Eğitim Kullanım Kılavuzuna http://baum.akdeniz.edu.tr/e-egitim-kullanim-kilavuzu/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.


İlgili Bağlantılar

::. Kütüphane Veritabanlarına Erişim

::. Formlar

::. Öğrenci e-Posta – Office 365

::. Eduroam

::. Microsoft Imagine Servisi

::. SPSS Programı

::. Akademik Etkinlikler

::. Üniversitemiz Genel Duyuruları

::. Merkezi Yemekhane


Enstitümüz İletişim Bilgileri

Adres: A. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü -Enstitüler Binası 3. Kat A Blok Kampus 07058 Konyaaltı / ANTALYA

Web Sitesi: http://egitimbilim.akdeniz.edu.tr/

Telefonlar: http://egitimbilim.akdeniz.edu.tr/iletisim/

Fax: 0 242 226 19 30

e-Posta : ebe@akdeniz.edu.tr

Vizyon

Enstitümüz temel hedefini gerçekleştirmek amacıyla, Enstitü alanında uzman akademik ve idari kadrosuyla eğitim, öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir.

Misyon

Enstitünün temel hedefi, lisansüstü düzeyde, eğitim bilimleri alanında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Enstitüler Binası A-Blok Kat:3 Kampus 07058 Konyaaltı / Antalya
Tel: 0 242 227 00 85
Tel: 0 242 226 19 30 (FAKS)