Mevzuat

Öğrenci İşleri :

 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
 2. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
 3. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği
 4. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği
 5. YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (20.04.2016)
 6. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler
 7. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
 8. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (02.09.2016)
 9. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 10. MEB’na Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi

Personel İşleri :

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
 3. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 4. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 5. Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Hakkında Yönetmelik
 6. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar
 7. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği


Mali İşler :

 1. 6245 sayılı Harcırah Kanunu
 2. Bütçe Kanunu ve Ekleri
 3. Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
 4. Taşınır Mal Yönetmeliği
 5. Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22.04.2016)
 6. Kamu İhale Kanunu
 7. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Yazı İşleri:

 1. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 

 

Vizyon

Enstitümüz temel hedefini gerçekleştirmek amacıyla, Enstitü alanında uzman akademik ve idari kadrosuyla eğitim, öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir.

Misyon

Enstitünün temel hedefi, lisansüstü düzeyde, eğitim bilimleri alanında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Enstitüler Binası A-Blok Kat:3 Kampus 07058 Konyaaltı / Antalya
Tel: 0 242 227 00 85
Tel: 0 242 226 19 30 (FAKS)