Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

AD-SOYAD GÖREVİ
Doç. Dr. Hakan KOĞAR Başkan
Doç. Dr. Ayşe Nur KUTLUCA
CANBULAT
Üye
Doç. Dr. Bahri GÜRPINAR Üye
Doç. Dr. Begümhan YÜKSEL Üye
Doç. Dr. Hilal KARAVAR Üye
Doç. Dr. Mustafa DOĞRU Üye
Doç. Dr. Ümit YILDIZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Adile Emel SARDOHAN
YILDIRIM
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Başak Eda AZİZOĞLU Üye

 

 

Eklenme tarihi :14.04.2023 16:34:34
Son güncelleme : 14.04.2023 16:34:34